فروش نقدي محصولات مديران خودرو

 آخرین بروز رسانی 93.10.15

 

نوع خودرو

   قیمت خودرو  ((ریال))

110چهارسیلندر

212.000.000 (با تخفیف)

530

421.500.000 (با تخفیف)

315 S&H   New

393.500.000

315 S&H  

383.030.000

X33 New CVT

720.000.000

X33 New MT

650.000.000